Tel: 06 4962 0392

Wanneer de mondspieren worden overbelast zoals bij het bespelen van blaasinstrumenten, zingen. Dan kan er aangezichtspijn ontstaan.

Gezicht aandoening, gezichtspijn, gelaatpijn

Aangezichtspijn

Wat is aangezichtspijn?

Aangezichtspijn is een aanvalsgewijze hevige pijn die in bepaalde delen van het gezicht optreedt. Het is een aandoening van een zenuw met drie takken die door het gelaat loopt. Deze zenuw wordt daarom ook de driepotige zenuw of nervus trigeminus genoemd.

Aangezichtspijn komt met name voor bij mensen van middelbare of oudere leeftijd, maar kan ook voorkomen bij jongvolwassenen. Vrouwen hebben er vaker last van dan mannen.
Er bestaat ook, de minder bekende de pseudo aangezichtspijn. Dit is een aangezichtspijn die ontstaat uit triggerpoints van de aangezichtsspieren. Deze vorm van aangezichtspijn wordt vaak over het hoofd gezien. De medische wereld is niet bekend met deze vorm. Echter ik heb al diverse patiënten met deze vorm in de praktijk mogen helpen.

Symptomen van aangezichtspijn

Aangezichtspijn is duidelijk te herkennen. Er is sprake van korte (enkele seconden tot twee minuten durende) hevige pijnscheuten in bepaalde delen van het gelaat. Meestal voelen mensen de pijn in één gelaatshelft, dus óf alleen rechts óf alleen links. De precieze plaats van de pijn is afhankelijk van welke tak van de zenuw is aangedaan.

Bij veel mensen kunnen de pijnscheuten worden uitgelokt door bepaalde bewegingen (bijvoorbeeld praten of kauwen), koude of door het aanraken van specifieke plaatsen in het gelaat. Deze specifieke plaatsen worden triggerpoints genoemd. 

Hoe ontstaat aangezichtspijn?

Waarschijnlijk ontstaat aangezichtspijn doordat de driepotige zenuw overprikkelt is geraakt door een slagader die erlangs loopt. Deze slagader drukt en klopt voortdurend tegen de zenuw. De zenuw raakt hierdoor erg gevoelig en reageert heftig op kleine prikkels, zoals beweging of aanraking.

De pseudo aangezichtspijn ontstaat door overbelasting van de aangezichtspieren. Wat moet je, je daarbij voorstellen? Langdurig kauwgom kauwen, intensief zingen, bespelen van blaasinstrumenten. Het is altijd de moeite waard om de aangezichtspieren er ook bij te onderzoeken.

Wat kan je er aan doen?

Het uitlokken van aanvallen proberen te voorkomen. Dit kunt u doen door de triggerpoints te ontzien, of de uitlokkende bewegingen zoveel mogelijk te voorkomen. Ik leer je massagetechnieken en oefeningen die de aangezichtsspieren ontspant.

Klachten aan: