Tel: 06 4962 0392

Ik volg de richtlijnen van het RIVM over het corona-virus

  • Patiënten met verkoudheidsklachten (niezen, keelpijn, loopneus, (licht) hoesten of een verhoging tot 38 graden) vraag ik thuis te blijven.
  • Patiënten zonder klachten kunnen naar de praktijk komen.
  • Dragen van een mondkapje is niet meer verplicht.
  • Kom alleen en op tijd. Wacht niet onnodig lang in de wachtruimte.
  • Neem uw eigen handdoek mee. 
  • Graag uw handen wassen voordat u komt.

Ik ken de risico’s en weet hoe daarbij te handelen.  Mocht u vragen hebben, neem dan contact op met 06 4962 0392 of email: info@oefentherapieeindhoven.nl

Klachten aan: