Tel: 06 4962 0392

Een Klacht indienen

Ben je ontevreden of heb je een klacht dan liggen er folders in de wachtkamer die je kan meenemen waarin staat waar je terecht kan. Je kan je ook wenden tot:

De onafhankelijke klachtfunctionaris van de praktijk Dhr. Hans van der Velden (verpleegkundige) tel: 0645734855,  hansvandervelden7@hotmail.com

Klachtenloket Paramedici
Toelichting Klachtenloket. Telefoon 0900 – 24 37 070

Secretariaat Klachtencommissie Paramedici eerstelijn
Telefoon 033 – 421 61 89

Vereniging van Oefentherapeuten Cesar en Mensendieck (VvOCM)
Telefoon 030 – 262 56 27

Wet Kwaliteit Klachten en Geschillen zorg

Geverifieerd door MonsterInsights