Tel: 06 4962 0392

MSK-therapie

Je hebt te maken met een therapeut die de opleiding Houding- en bewegingstherapie (Oefentherapie Cesar / Mensendieck) met succes heeft afgerond met daarna de opleiding tot specialistische kennis van spieren (triggerpoints) en fascia (opleiding tot gediplomeerd Guasha therapeut).

Het betreft enerzijds specifieke klachten, anderzijds klachten die chronisch van aard zijn en klachten die als aspecifiek omschreven worden. De MSK-therapeut ziet het lichaam als één grote functionele eenheid en niet als losse onderdelen. Zoals een fysiotherapeut alleen de knie behandeld bij kniepijn, behandelt een MSK therapeut de hele functionele eenheid; voet, onderbeen, knie, heup bekken en de onderrug. Dus niet symptoom bestrijdend maar oorzaak oplossend.

De MSK-therapeut stelt een behandelplan op uit de anamnese en systematisch lichamelijk onderzoek van het houdings-, steun- en bewegingsapparaat, mechanisch/orthopedisch, neurologisch onderzoek, beoordeling van houding, stand en functie en beeldvorming.

De Musculoskeletale (MSK) therapie is een vakgebied dat zich richt op de diagnostiek en behandeling van klachten van het houding-, steun- en bewegingsapparaat of van klachten die daaraan gerelateerd zijn en die gepaard gaan met functiestoornissen en/of pijn.

De MSK therapeut gaat er vanuit dat 80-90% van alle “huis-tuin-en-keuken-klachten” spier en fascia gerelateerd zijn. Deze klachten zijn niet op een mri, scan of foto te zien; maar je hebt wel pijn en/of een bewegingsbeperking. Vaak krijg je te horen van de arts of specialist dat er niets aan de hand is. Dit komt omdat veel artsen en specialisten (nog) onvoldoende of geen kennis hebben van spieren-triggerpoints en de invloed van fascia (ook wel je zachte skelet genoemd) op het houding- en bewegingsapparaat. Immers pijn in spieren en fascia is niet zichtbaar op een scan of mri en dus is er niets aan de hand volgens de arts of specialist.

Behandeling door de MSK-therapeut is primair gericht op het herstel c.q. opheffen van terugkerende functiestoornissen, ontstekingen en pijn. Een belangrijk verschil met een MSK arts is dat een MSK therapeut de cliënt leert tot zelfredzaamheid en eigen regie krijgen over zijn of haar klachten.

Werkterrein MSK therapeut

  1. Behandelt alle klachten op grond van het houdings- en bewegingsapparaat vanuit een holistische visie. De klachten van bewegingsbeperking en pijn berusten vaak op een bewegingsstoornis in meerdere gebieden; zoals onvoldoende bewegen, onvoldoende gebruiken / inzetten van de natuurlijke bewegingsmogelijkheden van het lichaam zoals bukken, hurken, lopen, fietsen (geen E-bike!), rennen, klimmen etc. , voeding, stress, slaap, het immuunsysteem en ademhaling.
  2. In tegenstelling tot een MSK arts (De MSK-arts heft met eenvoudige en gangbare middelen een functiestoornis op, oa met injecties), leert de MSK therapeut de client vaardigheden aan, geeft adviezen en tips om zelf regie te krijgen / pijn verminderen van de klachten. De zelf-behandelingtechnieken en houding- en bewegingscorrecties worden je aangeleerd om niet afhankelijk te zijn van arts, specialist, therapeut of medicatie. De therapeut gebruikt géén naalden.
  3. Werkt niet met naalden, medicatie of injecties. De Msk therapeut probeert samen met de client de oorzaak te achterhalen waarom klachten niet over willen gaan of steeds weer terugkomen of erger worden.

De MSK-therapeut heeft te maken met drie verwijsbronnen:

  1. De verwijzing via de huisarts.
  2. De medisch specialist verwijst patiënten.
  3. Zelfverwijzers; deze patiënten hebben vaak al de nodige andere disciplines bezocht en ervaren onvoldoende verbetering van hun klachtenpatroon.
Geverifieerd door MonsterInsights