Tel: 06 4962 0392

Samenwerking

De oefentherapeut is specialist in het aanleren van gezond beweeggedrag. De oefentherapeut kijkt samen met u naar uw leefstijl, uw lichaamshouding en manier van bewegen in dagelijkse activiteiten. Wat gebeurt er als u zit, loopt of andere bewegingen maakt? Welke spieren en gewrichten krijgen het daarbij zwaar te verduren? Daarbij wordt niet alleen naar de klacht gekeken, maar naar het hele lichaam.​ Oefentherapie-eindhoven, Linda den Otter is lid van/aangesloten bij/werkt samen met:

De Vereniging van Oefentherapeuten Cesar en Mensendieck is de beroepsvereniging van oefentherapeuten en telt ruim 1800 leden. De VvOCM is in 2004 ontstaan uit een fusie van de Vereniging Bewegingsleer Cesar en de Nederlands Vereniging van Oefentherapeuten Mensendieck.

De missie van de VvOCM is de oefentherapeut prominent te positioneren en te profileren als een vanzelfsprekende en onderscheidende speler binnen het domein bewegen in de gezondheidszorg, zowel in de curatieve als de (secundair) preventieve sector.

Wat we belangrijk vinden binnen de Triggerpoint opleiding is het persoonlijk contact. Wij helpen mensen met een (pijn) probleem om beter te worden. Wij bieden een plek waar je inhoudelijk kunt leren maar ook waar je terecht kan met vragen of wensen.

Wat heb je nodig om je praktijk en je bedrijf om goed je werk te kunnen doen? Wat drijft je? Wat kunnen wij doen? We kunnen niet alles oplossen maar we kunnen wel proberen mensen samen te brengen. Samenwerken is in onze branche een must. We zijn een leergierig volkje en samen ontdek je meer.

Bij de Santai Guasha® therapie speelt de reflexologie een belangrijke rol. Huidzones op het lichaam die in verbinding staan met andere lichaamsdelen en organen. De Santai Guasha therapeut werkt vooral met reflexzones op rug en hoofd, om zowel een gerichte behandeling te geven als het kunnen vaststellen waar in het lichaam zich problemen voordoen, op fysiek of mentaal vlak.

Reflexologie gaat uit van het belang van een goede energiedoorstroming in het lichaam, dat vormt een belangrijke basis voor onze gezondheid. Op het moment dat er een energieblokkade optreedt kan dat een oorzaak zijn voor een bepaald ziektebeeld dat we ontwikkelen. Vanuit deze gedachte is het vervolgens van belang om die blokkade op te heffen, zodat het lichaam weer in balans komt en symptomen van de klacht/aandoening verminderen/verdwijnen.

Bij het Kwaliteitsregister Paramedici wordt eenmalig geregistreerd of een paramedicus voldoet aan de opleidingseisen van de Wet BIG (Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg). Vervolgens wordt periodiek (elke vijf jaar) geregistreerd of een paramedicus beschikt over actuele kennis en ervaring. Alleen paramedici die aantoonbaar hebben voldaan aan de opleidingseisen en de door de beroepsgroep gestelde kwaliteitseisen staan vermeld in het Kwaliteitsregister Paramedici.

De afkorting NIBIG staat voor Nederlands Instituut voor Belangenbehartiging Integrale Gezondheidszorg.
Integrale zorg is de samenwerking tussen complementaire en reguliere zorg. Iets wat het NIBIG stimuleert omdat meerdere behandelmethodes leiden naar optimaal herstel van de zorgvrager. Van ziekte-zorg naar gezondheids-zorg is een beweging die het NIBIG van harte onderschrijft.

 

Geverifieerd door MonsterInsights