Tel: 040 2461 026

Kennismaking

De voorbereiding

Je kunt zonder verwijzing van uw huisarts bij mij een afspraak maken. Als je het aanmeldformulier hebt ingevuld (zie hiernaast in het rechter kader) en verzonden dan heb ik je gegevens al verwerkt en uw klacht voorbereid bij je eerste gesprek. Lees je ook even de behandelovereenkomst door (zie hier naast in het rechter kader)? Neem de behandelovereenkomst ondertekend mee bij je eerste afspraak. Ben je niet in de gelegenheid om het formulier te printen dan heb ik een papieren exemplaar voor je.

De therapie: De gouden Driehoek

De één kan niet zonder de ander ze zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden voor een optimaal eindresultaat. De behandeling is individueel, je hebt mij altijd als therapeut. De therapie bestaat uit:

  • Het doen van de dagelijkse huiswerkoefeningen. Dit zijn een paar eenvoudige rekoefeningen.
  • Het toepassen van de houdingscorrecties in het dagelijkse leven, werk en/of sportieve inspanning.
  • Het aanleren van de zelfmassage techniek met de Triggerpoint methode.

Goede zelftherapie betekend minder zorgkosten

Hoe meer je zelf kan hoe minder je mij nodig hebt en zorgkosten bespaart! Samen proberen we je klacht te achterhalen en de pijn op te lossen/verminderen. Als spierenspecialist leer ik je de zelfmassage techniek volgens de Triggerpoint methode. Je zal verbaasd zijn over het effect en het resultaat ervan. Ook de Fascia / GuaSha therapie leer ik je aan.

Ik ben verplicht de verwijzend arts op de hoogte te houden van het verloop van de behandeling. Komt u uit eigen initiatief dan gaat er een kort screeningsrapport naar uw huisarts bij aanvang van de therapie. Bij het afsluiten van de therapie gaat er een eindrapportage naar de huisarts en de verwijzer. Deze rapportage heeft niet alleen als doel de arts op de hoogte te brengen van het resultaat van de therapie maar ook om uw medische dossier up-to-date te houden.