Tel: 06 4962 0392

Bovenarm klachten, schouderpijn, slijmbeursontsteking, thoracic outlet

Stijve schouder, frozen shoulder

De stijve schouder of ’frozen shoulder’ is een aandoening waarbij het gewrichtskapsel is verdikt en verschrompeld. Dit maakt de schouder stijf en pijnlijk. 

Pijn en beloop

De pijn die samengaat met een frozen shoulder, kan zeurend zijn en/of stekend. De pijn kan de hele tijd aanwezig zijn of af en toe (vooral ’s nachts). U voelt de pijn aan de buitenkant van de schouder en vaak in de bovenarm. U kunt de schouder en de arm niet goed bewegen, ook niet als een ander dit probeert. Dit laat zich vooral voelen bij activiteiten als aan- en uitkleden, als u iets uit een hoge kast wilt pakken en bij autorijden.

Wat is een Frozen Shoulder? 

Een frozen shoulder overkomt twee tot vijf procent van de Nederlandse bevolking. De aandoening komt het meest voor bij vrouwen tussen de veertig en zeventig jaar. De eerste tekenen van een frozen shoulder is langzaam toenemende bewegingsbeperking van de bovenarm. Een ontsteking zorgt ervoor dat het gewrichtskapsel dat het gewricht omsluit, verschrompelt en verdikt. Hierdoor kan de schouder niet meer, of niet pijnloos, alle bewegingen maken.

Mijn ervaring is dat  minder bewegen en gebruiken van  je bovenarmen de oorzaak is van deze aandoening. De frozen shoulder kan ook ontstaan na bijvoorbeeld een schouderoperatie of een blessure. Het gewrichtskapsel kan zich namelijk door een soort littekenreactie samentrekken Als de schouder om een andere reden een tijd niet optimaal gebruikt is, kan ook een stijve schouder ontstaan. 

Oorzaken 
Langdurig bovenhoofds werken, bovenhands autorijden, computerwerk zonder elleboog ondersteuning, langdurig je hand op de muis houden. 

Het beloop van de frozen shoulder bestaat uit drie fasen:

  • Fase 1 is de ‘verstijvende’ fase, die zes weken tot maximaal negen maanden kan duren. De pijn neemt geleidelijk toe en tegelijkertijd neemt de beweeglijkheid af.
  • Fase 2 heet de ´frozen´of ´bevroren´fase. De pijn neemt langzaam af, maar de stijfheid blijft. Deze fase kan tussen de vier en negen maanden duren.
  • Fase 3 is de laatste fase, de ‘ontdooiende´ fase. De pijn verdwijnt meer en meer naar de achtergrond, en de beweeglijkheid keert langzaam terug tot (nagenoeg) normaal. Zonder de juiste therapie duurt deze fase tussen de vijf maanden en twee jaar.

Wat is er aan te doen?

De frozen shoulder staat als moeilijk behandelbaar binnen de medische wereld.  Bij een onjuiste aanpak of er wordt te lang gewacht met therapie dan kan het een langdurig genezingsproces worden. Het beste advies is: beweeg uw arm en schouder binnen de pijngrens!.
Het genezingsproces is te versnellen met de juiste behandeling en therapie. Ik kan je hierbij helpen met de juiste oefeningen en Guasha therapie.

Klachten aan:

Geverifieerd door MonsterInsights