Tel: 06 4962 0392

Kwaliteitsregister Paramedici.

Dit register is een onafhankelijke organisatie die niet alleen registreert of een paramedicus het juiste diploma heeft, maar ook wordt er getoetst of de medicus voldoet aan de door de beroepsgroep gestelde kwaliteitseisen op het gebied van werkervaring en deskundigheid.

Je kunt ten allen tijde het register raadplegen. Je gebruikt hiervoor het unieke KP-registratienummer “Linda den Otter 49901136094” van de paramedicus.

Transparantie en inzichtelijkheid in de gezondheidszorg worden steeds belangrijker. Patiënten en cliënten hebben steeds meer mogelijkheden om hun eigen behandelaars te kiezen. De keuzemogelijkheid leidt tot behoefte aan inzicht in de kwaliteit van behandelaars. Bij wie kan een patiënt het beste terecht voor welke behandeling? Bij het beantwoorden van deze vraag biedt het Kwaliteitsregister Paramedici (KP) uitkomst door het individueel keurmerk.

Het Kwaliteitsregister Paramedici is een vrijwillig register voor oefentherapeuten Cesar en Mensendieck, optometristen.

Bij het Kwaliteitsregister Paramedici wordt eenmalig geregistreerd of een paramedicus voldoet aan de opleidingseisen van de Wet BIG (Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg). Vervolgens wordt periodiek (elke vijf jaar) geregistreerd of een paramedicus beschikt over actuele kennis en ervaring. Alleen paramedici die aantoonbaar hebben voldaan aan de opleidingseisen en de door de beroepsgroep gestelde kwaliteitseisen staan vermeld in het Kwaliteitsregister Paramedici.

Het KP kan door iedereen, van (potentiële) patiënten tot zorgverzekeraars en collega behandelaars worden geraadpleegd. Het register is te raadplegen met behulp van het individuele KP-nummer (registratienummer), de naam van de paramedicus of praktijk/organisatie waar de paramedicus werkzaam is. Het staat patiënten vrij om bij hun behandelaar te informeren naar het KP-nummer.

Geverifieerd door MonsterInsights